Åvvekit/Montering (Åvvekit version 1.1)

Den här guiden beskriver hur du bygger ditt Åvvekit av version 1.1. Du kan se vilken version av Åvvekitet du har genom att titta på kretskortet, se bild:
avveversion
Om du ser texten “Ver 1.1” kan du fortsätta föja denna guide. Om du inte ser någon text har du första versionen av Åvvekitet (Ver 1.0) och ska följa en annan guide. Leta reda på rätt guide i menyn.
De delar som behövs till ditt Åvvekit är:
Antal Komponent Värde/Typ
1 Kretskort
1 Mikrokontroller ATTiny48
18 Lysdioder Rosa 1206
18 Motstånd 20 Ohm
1 Tryckknapp
1 Batterihållare AA

Monteringstips
För att lyckas ordentligt med en lödning så ska man tänka på några enkla saker:

Syftet med lödning
Tanken med lödning är att foga samman två metallobjekt med varandra med hjälp av tenn, inte att brygga ihop de två objekten med en tennbygga. Det som menas är att man ska hetta upp de två delarna man vill löda ihop till en sådan temperatur att tenn smälter på dem och sedan stelnar för att göra en mycket god lödning. Faktum är att när man gör detta så går tennet in i materialet och binder med det en bit in i ytan.
Man som många nybörjare gör är att man försöker att få tenn på lödkolven som sen “skrapas av” eller “smetas på” fogen mellan delarna man vill löda så kommer man att få en väldigt dålig lödning som i värsta fall inte ens leder ström.
Idealet är att man värmer de två delarna man vill löda ihop till strax över tennets smälttemperatur, sedan utan att lyfta lödkolven, för in en liten mängd tenn i fogen som då smälter. Ta inte överdrivet mycket tenn. Det behövs inte så mycket. Lyft sedan bort kolven och låt fogen stelna och vips – du har en perfekt lödning!

Vid fellödning – borttagning av tenn

lodflata
En lödfläta
Lödflätor fungerar med hjälp av kapillärkraften. Alltså att en vätska (tenn i detta fallet) sugs upp av fibrer. För att använda lödflätan så placerar du lödflätan över den klutt av tenn du vill få bort, sedan placerar din lödkolv på lödflätan på den punkt där klutten befinner sig. Du “dubbelmackar” alltså in lödflätan mellan tennet som du vill få bort och lödkolven. Här krävs det lite tålamod, eftersom att lödflätan är stor så krävs det mycket värme innan tennet under den kommer att smälta, så det kan ta en liten stund. Men när väl tennet smält och sugits upp i flätan så lyfter du bort flätan medan du fortfarande har kolven emot flätan. Kom ihåg, om du tar bort värmekällan så kommer tennet att stelna och flätan fastnar på din krets.

tennsug
Det andra alternativet för att få bort oönskat tenn är en s.k. Tennsug. Det ser ut som en spruta som man använder för att suga upp smält tenn med hjälp av vakuum. Gör så att du trycker ner knappen på ovansidan av tennsugen tills dess att spärren klickar i. När tennsugen är laddad så fattar du den i ena handen och lödkolven i den andra. Se till att du håller den så att du kan trycka på knappen som släpper fjädern inne i sugen. Gå emot tennet som du vill få bort med lödkolven, ha tennsugen väldigt nära. När tennet smält så gå emot tennet med tennsugen och tryck på knappen som lossar fjädern. Kom ihåg, tennet stelnar väldigt snabbt så fort du tar bort lödkolven, så snabbhet att gå in med tennsugen och trycka på knappen är ett måste. Helst så försöker man att komma åt så att lödkolven värmer tennet och man ändå kommer åt med sugen så att man slipper ta bort kolven alls (kan vara väldigt svårt med små komponenter).

Lysdioder
Väldigt små komponenter som lysdioder och motstånd kan verka svårt att löda fast på ett kretskort. Men har man en stadig hand och lite strategi så kommer det att gå bra! Vi ska börja med att gå runt alla platser där det ska sitta lysdioder och förbereda kontakterna för att sätta på dioder.
avveleds

Positioner för lysdioder
Det vi ska göra är att sätta en liten tennklutt på ena av paddarna för dioderna. Tag lödkolven och placera den på lödpunkten för den första lysdioden som har tre små svarta prickar på kortet. För sedan in en väldigt liten bit tenn på den padden så att lite tenns smälter över padden. Det ska bli som en liten kudde av tenn, ungefär. Gör detta för alla 18 diodplatser.
När du har 18 fint förberedda platser för montering av lysdioder så kommer nästa steg, att löda fast lysdioderna på kortet. Det är viktigt att du placerar dioderna åt rätt håll när du löder fast dem (se bild nedan). Den gröna pilen på undersidan av dioden ska peka mot de tre svarta prickarna på kortet. Annars så kommer inte lysdioderna att lysa när du är klar.
leds-riktning

Notera pilens riktning och vänd dioden så den pekar emot de tre prickarna på varje plats
Tag remsan med dioderna och häll ut dioderna på ett A4-papper. Detta för att de är väldigt små och väldigt lätta att tappa bort annars.
Tag en lysdiod med en pincett. Vänd den så att den är åt rätt håll och håll dioden på den plats där du vill löda fast den. Alltså, du håller dioden emot den kudde av tenn du gjort tidigare men även så att den ligger rätt emot den lödpunkten som den andra ändan av dioden ska lödas emot senare. Tag nu lödkolven ohch smält tennkudden och för dioden emot kortet igenom tennet, så att den hamnar rätt. Lyft sedan bort kolven men håll kvar med pincetten i ytterligare 2 sekunder för att tennet ska få stelna ordenligt. Om dioden amnat lite fel så ta tag i den med pincetten och värm sedan tennet igen så kan du justera dioden ända tills du är nöjd. Upprepa detta för alla 18 dioder.
Du har nu 18 lysioder som är fastlödda på en av två sidor. Du ska nu löda fast den andra sidan på varje diod. Här är det bara att föra kolven emot padden och mot lödpunkten på dioden och sedan föra in lite (inte alls mycket) tenn så att dessa smälter ihop. Kom ihåg, du ska värma de punkter som skall lödas ihop och tennet ska smälta över dessa. Tennet ska inte behöva komma i kontakt med kolven egentligen. Gör detta för alla dioder.
Nu är alla lysdioder på plats!

Motstånd
Detta funkar precis likadant som det gjorde för lysioderna. Enda skillnaden mellan lysioderna och motstånden här är storleken och att det inte spelar någon som helst roll vilket håll man löder dem åt. Man kan alltså inte löda motstånd “åt fel håll”.
Gör alltså likadant för att löda motstånden som du gjorde för lysioderna.

Knapp
Knappen skall sitta till höger om mikrokontrollern. Se till att alla ben ligger rätt över dess lödpunkter på kortet och löd fast. Smidigt kan vara att börja i ett hörn, sedan ta diagonalt motsatt hörn och sedan de två sista punkterna.

Mikrokontroller
Var noga med att sätta den åt rätt håll. På kortet så finns en liten ring i ena hörnet av platsen där mikrokontrollern ska sitta. Det finns en motsvarande ring på själva mikrokontrollern. Denna ring är i det nedre vänstra hörnet. Var väldigt noga med att detta blir rätt!
Börja att placera ut mikrokontrollern rakt så att alla ben på chippet kommer att ha kontakt med alla lödpunkter. När du är nöjd med placeringen så välj ett hörn att löda fast ett av benen på. När ett hörn är fastlött då kontrollera att mikrokontrollern fortfarande sitter rakt. Vid detta läge är det nämligen fortfarande enkelt att justera om den skulle sitta lite snett. Om den sitter lite snett så värm upp tennet i hörnet som du lött och peta på kontrollern med en pincett så att den hamnar rakt. När kontrollern sitter rakt och är fastsatt i ett hörn så löd i diagonalt motsatt hörn. Nu sitter mikrokontrollern fast och rör inte på sig. Nu ska alla andra ben lödas fast mot kretskortet.
Var noga med att inte ta för mycket tenn. Det krävs mindre lödtenn än du tror för att man ska få ordentlig kontakt mellan lödpunkten på kortet och benet på chippet. Hellre för lite tenn än för mycket. Om du råkat löda ihop 2 eller fler ben så att de har en klutt/brygga av tenn mellan sig så är det ingen fara. Först kan du sätta lödkolven mellan de ben som sitter ihop, närmst chippets svarta kropp och dra ut längs benen. På detta sätt så får du lödtennets ytspänning att göra jobbet åt dig. Oftast fungerar detta trick utmärkt. Om detta inte funkar och du fortfarande har kontakt mellan några av benen så kan man använda lödfläta eller tennsug. Tänk på att lite löda för länge på mikrokontrollern, då kan den ta skada. Lödningen av ett ben ska max ta några sekunder.
När hela mikrokontrollern sitter på och alla ben är lödda utan några som helst bryggor mellan några ben så är den pilligaste komponenten färdiglödd på kortet. Gå gärna över alla ben igen genom att titta i mikroskopet som finns tillgängligt i labbet så att man är säker på att inga ben sitter ihop. Man kan aldrig vara för säker.

Batterikontakt
Du ska nu löda sladdana från batterihållaren till de två lödpunkterna som finns intill varandra högst upp på kortet. Du skall löda den svarta av sladdarna på den högra lödpunkten och den röda på den vänstra. För in sladden bakifrån kortet och löd sedan fast på framsidan
avvebatterisladd

Nu är alla komponenter på plats och det är dags att programmera ditt Åvvekit!

Programmering
Åvvekitet programmeras med metoden ISP (In-System Programming). En AVR-programmerare kopplas till AVR:en på åvvekitet via 6 sladdar. Vi har byggt en programmeringsfixtur för att du lätt ska kunna programmera ditt Åvvekit, men om du vill har du möjlighet att löda på en siftlist för 6-pin ISP programmering (enligt bild nedan). I denna guide beskriver vi hur du använder dig av fixturen.
avveisp

fixtur

Programmeringsfixtur.
Programmeringsfixturen ansluter sig mig hjälp av fjädrande nålar till kontaktytorna markerade i bilden nedan

Förberedelser
För att kunna programmera åvvekitet måste det också ha ström. Se till att batteripacket är fastlött och att det har batterier.
Koppla in programmeringsfixturen till programmeraren (AVR isp mk II) med hjälp av flatkabeln. Se bilderna för hur den ska sitta.

avveprogrammerare
Inkoppling av ISP-sladd på AVR-programmeraren

avvefixtursladd
Inkoppling av ISP-sladd på fixturen

Koppla sedan in AVR programmeraren till PC:n med USB-kabeln om den inte redan är inkopplad.

Hålla fast åvvekitet i fixturen
Under tiden som AVR-programmeraren behöver ha kontakt med AVR:en i åvvekitet så måste åvvekitet tryckas fast mot fixturen. Kompontentsidan av åvvekitet ska vara mot fixturens ovansida. Tryck så pass hårt så att kortet ligger rakt någon millimeter.
avvekit-i-fixtur
Åvvekit i fixturen

AVR Studio
Ladda hem åvvekitets program från wikin och lägg filen på t.ex. skrivbordet. Följ länken nedan och högerklicka sedan på länken “Avvekit.hex‎” som finns på sidan du kommer till och välj “Spara länk som…” (eller motsvarande).
Mjukvaran är skriven för att det ska vara enkelt att bygga egna effekter. Källkoden och dokumentation finner du på följande GitHub-repo: https://github.com/raek/avvekit-kod
Om du inte vill ladda ner koden och kompilera den till en .hex-fil själv så finns den att ladda ner direkt (från github), så att du bara behöver få över koden på ditt åvvekit.
Starta AVR Studio 4. En genväg finns på skrivbordet och startmenyn. (Det går också att använda AVR Studio 5, men då ser gränssnittet annorlunda ut. Dessa instruktioner gäller för 4:an.)
Gå in på Tools, Program AVR och Connect…. I fönstret Select AVR Programmer så väljer du AVR Dragon som platform och USB som port.

Expansion
Om man vill utöka sitt Åvvekit finns det möjlighet att löda på en expansionsport i form av en 2×4 pin-header (eller så kan man löda dit sladdar direkt). Denna visas i bilden nedan.
avveexpansion

Pinnarna har följande anslutningar:
1. Processorpinnne PA3
2. Processorpinne PC2
3. GND (Jord, batterispänning -)
4. Processorpinne PC7
5. Vcc (Batterispänning +)
6. Processorpinne PB2
7. Processorpinne PA0
8. Knapp (För att detektera knapptryckning), Processorpinne PD5

Comments are closed.