Admittansens årsmöte 2019

Nu är det äntligen dags för årsmöte igen!

Notera det nya datumet, 2019-12-16!!!

På årsmötet kommer vi att berätta vad vi gjort under det gångna året, godkänna handlingar för 2018, godkänna budget för nästa år och välja nästa års styrelse.

 

Naturligtvis bjuder bjuder vi på Fika 🙂

 

Efter årsmötet så kommer vi att anordna en liten tävling, där du har chansen att vinna bland annat en Raspberry Pi

 

Är du intresserad att vara med i styrelsen 2020? Nominera dig själv, eller någon du tycker skulle passa, till valberedning@admittansen.se. Skriv vilken eller vilka poster det gäller och en liten motivering.

 

Det behövs inga förkunskaper för att vara med i styrelsen, det är tvärt om ett ypperligt tillfälle att lära sig! Så länge du är intresserad så kommer det att gå jättebra 🙂 Du kan läsa mer om de olika posterna på https://admittansen.se/sok-styrelsen/

 

Datum: 2019-12-16
Tid: 17:30 
Plats: T1, C-Huset, Campus Valla

 

Föredragningslista för  årsmötet:
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av minst två justerare tillika rösträknare
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
7. Uppläsande av föregående årsmötesprotokoll
8. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2018
9. Godkännande av ekonomisk berättelse för 2018
10. Godkännande av revisionsberättelse för 2018
11. Fråga om ansvarsfrihet styrelsen 2018
12. Val av ny styrelse för verksamhetsår 2020
13. Val av två revisorer och en suppleant för 2020
14. Val av sammankallande för valberedning för 2020
15. Fastställande av medlemsavgifter för 2020
16. Fastställande av budget för 2020
17. Mötet avslutas

 

Motioner skickas till styrelsen@admittansen.se senast 2019-12-09

 

Vi ses!

Comments are closed.