Årsmöte 2018

Det drar ihop sig till årsmöte!

Tid: 2018-12-17  kl.17:30
Plats: Campus Valla, C-huset, U6

Efter årsmötet så kommer vi att anordna en liten tävling med fina priser!

Naturligtvis bjuder bjuder vi på Fika 🙂

Är du intresserad att vara med i styrelsen 2019? Nominera dig själv, eller någon du tycker skulle passa, till valberedning@admittansen.se. Skriv vilken eller vilka poster det gäller och en liten motivering.
Det behövs inga förkunskaper för att vara med i styrelsen, det är tvärt om ett ypperligt tillfälle att lära sig! Så länge du är intresserad så kommer det att gå jättebra 🙂 Du kan läsa mer om de olika posterna på https://admittansen.se/sok-styrelsen/

Föredragningslista för  årsmötet:
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av minst två justerare tillika rösträknare
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
7. Uppläsande av föregående årsmötesprotokoll
8. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2017
9. Godkännande av ekonomisk berättelse för 2017
10. Godkännande av revisionsberättelse för 2017
11. Fråga om ansvarsfrihet styrelsen 2017
12. Val av ny styrelse för verksamhetsår 2019
13. Val av två revisorer och en suppleant för 2019
14. Val av sammankallande för valberedning för 2019
15. Fastställande av medlemsavgifter för 2019
16. Fastställande av budget för 2019
17. Mötet avslutas

Motioner skickas till styrelsen@admittansen.se senast den 10:de december.

Vi ses!

Mvh,
Jonatan Gezelius
Ordförande Admittansen 2018

Comments are closed.