Årsmöte 2017

Hear yee hear yee!
 
Då var det dags att ta fram stora rosa pennan och ringa in den den 11 december på skärmen eftersom styrelsen härmed kallar till årsmöte!
 

På årsmötet så kommer styrelsen att redovisa vad vi gjort det senaste året. Dessutom så kommer en ny styrelse för verksamhetsåret 2018 att väljas, är du intresserad av vad att söka till styrelsen surfa in på https://admittansen.se/sok-styrelsen/ och läs mer.

Tveka inte att söka styrelsen även om du känner dig som nybörjare på elektronik. Se det istället som en möjlighet att lära dig massa coola nya grejer!
 

Mötet kommer att hållas kl. 17:30 den 11 december i ett klassrum i P korridoren C-huset (campus Valla). 

 

Föredragningslista för  årsmötet:
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av minst två justerare tillika rösträknare
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
6. Uppläsande av föregående årsmötesprotokoll
7. Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
8. Godkännande av ekonomisk berättelse före föregående verksamhetsår.
9. Godkännande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
10. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen under föregående verksamhetsår.
11. Val av ny styrelse för nästa verksamhetsår.
12. Val av två revisorer och en suppleant.
13. Val av sammankallande för valberedning.
14. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
15. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
Motioner skickas till styrelsen@admittansen.se senast den 3:de december.
Med vänlig hälsning
Nils Hallkvist
Admittansens Ordförande 2017

 

Comments are closed.